Teisinė informacija

Viešoji įstaiga “Vilniaus kino biuras” įsteigta 2011 m. lapkričio 23 d.

Vilniaus kino biuro misija – populiarinti Vilniaus miestą kaip draugišką filmo kūrėjams miestą ir skatinti kino kūrimo sektoriaus plėtrą Vilniaus mieste.

Pagrindiniai Vilniaus kino biuro veiklos tikslai:
1.skatinti kino filmų gamybą Vilniuje;
2.skatinti investuoti į Lietuvos kino pramonę;
3.teikti informaciją apie filmavimo sąlygas ir kino rinkos dalyvius Vilniaus mieste;
4.viešinti informaciją apie Vilnių ir Vilniaus kino biurą Lietuvoje ir užsienyje.
5.tarpininkauti tarp vietos valdžios institucijų ir filmų kūrėjų dėl tinkamų sąlygų sudarymo filmavimui;
6.skatinti investicijas filmų kūrimo sektoriui plėsti;
7.teikti informaciją apie filmavimo sąlygas ir taisykles Vilniaus mieste;
8.teikti informaciją apie kino paslaugas teikiančius rinkos dalyvius;
9.vykdyti kitą veiklą, reikalingą Biuro tikslams įgyvendinti.

Filmavimo etikos kodeksas
http://www.vilnius.lt/index.php?3180230726

Tarptautinė kino ofisų asociacija – Association of Film Commissioners International (AFCI)
2016_Membership_Certificate
Film_Commission_Professional_Certificate_of_Completion

VšĮ Vilniaus kino biuro įstatai
Vilniaus kino biuro istatai

VšĮ Vilniaus kino biuro struktūra
2016 m. vasario 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-253 “Dėl viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro Stebėtojų tarybos sudarymo” patvirtinta VšĮ Vilniaus kino biuro Stebėtojų taryba.
2017 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-303 “Dėl administracijos direktoriaus 2016-02-09 įsakymo Nr. 30-253 “Dėl viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro Stebėtojų tarybos sudarymo” pakeitimo” pakeista VšĮ Vilniaus kino biuro Stebėtojų taryba.
VšĮ Vilniaus kino biuro stebėtojų taryba

Vilniaus kino biure dirba 1 asmuo – direktorius.

VšĮ Vilniaus kino biuro ataskaita
Vilniaus kino biuro veiklos ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkiniai
2011 m. finansinės ataskaitos
2012 m. finansinės ataskaitos
2013 m. finansinės ataskaitos
2014 m. finansinės ataskaitos
2015 m. finansinės ataskaitos
2016 metų finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
2012 06 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2012 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2012 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2013 06 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2013 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2013 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2014 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2014 06 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2014 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2014 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo 2
2014 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2015 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2015 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo2
2015 06 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2015 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2015 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2016 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2016 06 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2016 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2016 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2017 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo

Darbo užmokestis
Kino_biuras-2017-I-ketv1
2017-II ketv
2017-III-ketv

Viešieji pirkimai
Viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės
Viešųjų pirkimų taisyklės 2016
Viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro 2017 metų viešųjų pirkimų planas
2017 m zurnalas – planas viesieji pirkimai

Sutartys
Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų sutartis 2017
Studento praktinio mokymo sutartis 1
Studento praktinio mokymo sutartis 2
Lėšų naudojimo sutartis 2017
Telekomunikacijos paslaugų sutartys 2017

Nuorodos
LR Kino įstatymo pakeitimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.BEC4AC0DE2AA

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio, IX skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 17, 46 straipsniais įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.314A49F80076

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E52802BE548/WtMUskoNPR

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/ckBBEaqwJK

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/CAvSmSJhKr

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB

Jūratė Pazikaitė

Jūratė Pazikaitė

Direktorė

skype
+370 614 04696
Konstitucijos pr. 3-313, LT-09601, Vilnius