Vilniaus miesto savivaldybė skelbia tris konkursus kultūros sektoriui, nukentėjusiam nuo COVID-19 pandemijos

Vilniaus miesto savivaldybė skelbia net tris konkursus kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriams, nukentėjusiems dėl paskelbto karantino. Sostinės savivaldybė nori palaikyti dirbančius ir veikiančius kultūros ir meno kūrėjus, kurie dėl įvairių priežasčių negavo ar negalėjo pretenduoti į valstybės skiriamą paramą kultūros ar meno kūrėjams, taip pat padėti kultūros įstaigoms ir kultūros sektoriaus patalpų valdytojams, kurie dėl COVID-19 pandemijos metu nevykdytos ar apribotos veiklos patyrė nuostolių.

Konkursas „Kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių finansavimas“, paraiškos teikiamos iki 2020 m. liepos 1 d. (įskaitytinai).
Gauti finansavimą turi teisę visi Vilniaus miesto savivaldybėje registruoti juridiniai asmenys, vykdantys kultūrinę ir kūrybinių industrijų veiklą, išskyrus valstybines institucijas. Vienas pareiškėjas kiekvienai iš 4 šio konkurso finansavimo programų gali teikti po vieną paraišką:

1) Programa „Kultūros inovacijų skatinimas“ skirta naujų formų projektams, kultūrinėms ar meninėms inovacijoms, moderniems renginiams ir iniciatyvoms, pritaikytoms prie pasikeitusių kultūros vartojimo aplinkybių karantino laikotarpiu ir po jo, kultūros produktų arba paslaugų perkėlimui į skaitmeninę erdvę. Maksimali vienos paraiškos suma – 5000 Eur.

2) Programa „Kultūros eksporto skatinimas“ skirta būsimiems projektams, renginiams, iniciatyvoms, gastrolėms, kūrybinės veiklos pristatymui užsienio šalyse. Maksimali vienos paraiškos suma – 5000 Eur.

3) Programa „Aktyvus kūrėjų ir atlikėjų palaikymas“ skirta palaikyti Lietuvos kūrėjus ir atlikėjus, skatinti Vilniaus miesto meno festivalių organizatorius įtraukti kuo daugiau Lietuvos kūrėjų ir atlikėjų į Vilniaus mieste organizuojamų meno festivalių programas. Maksimali vienos paraiškos suma – 5000 Eur.
4) Programa „Saugaus darbo užtikrinimas“ skirta užtikrinti prevencines priemones dėl COVID-19 viruso plitimo kultūros renginių, projektų ir iniciatyvų metu. Maksimali vienos paraiškos suma – 2000 Eur.

Konkursas „Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimas“, paraiškos teikiamos iki 2020 m. liepos 10 d. (įskaitytinai)
Gauti šią stipendiją turi teisę pilnamečiai kultūros ar meno kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos kultūra ir menas bei jų sklaida), savo kultūros ar meno veiklą vykdantys Vilniaus miesto savivaldybėje; meno kūrėjo statusą turintys kūrėjai; kultūros ar meno kūrėjai, neturintys meno kūrėjo statuso; savarankiškai dirbantys kultūros ar meno kūrėjai.

Stipendijos dydis – 500 Eur per mėnesį vienam kultūros ar meno kūrėjui. Individuali stipendija kultūros ar meno kūrėjui bus skiriama ne ilgiau nei 3 mėnesius.

Konkursas „Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimas kultūros sektoriaus nuostoliams, patirtiems dėl COVID-19 pandemijos, kompensuoti“, paraiškos teikiamos iki 2020 m. liepos 1 d. (įskaitytinai)
Gauti kompensacijas turi teisę juridiniai asmenys (išskyrus nacionalinio lygmens įstaigas), registruoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, kurių pagrindinė kultūrinė veikla nebuvo vykdoma ar buvo apribota karantino metu ir kurie dėl atšauktų kultūros renginių Lietuvoje ir užsienyje negavo pajamų, taip patirdami nuostolių. Didžiausia kompensuojama suma – 5000 Eur.

Detalesnė informacija, paraiškų formos ir reikalingi dokumentai – vilnius.lt

Atgal į Naujienas
Jūratė Pazikaitė

Jūratė Pazikaitė

Direktorė

skype
+370 614 04696
Konstitucijos pr. 3-313, LT-09601, Vilnius