Apie mus

Viešoji įstaiga „Vilniaus kino biuras“ įsteigta 2011 m. lapkričio 23 d.

Vilniaus kino biuro misija – populiarinti Vilniaus miestą kaip draugišką filmo kūrėjams miestą ir skatinti kino kūrimo sektoriaus plėtrą Vilniaus mieste.

Pagrindiniai Vilniaus kino biuro veiklos tikslai:
1. skatinti kino filmų gamybą Vilniuje;
2. skatinti investuoti į Lietuvos kino pramonę;
3. teikti informaciją apie filmavimo sąlygas ir kino rinkos dalyvius Vilniaus mieste;
4. viešinti informaciją apie Vilnių ir Įstaigą Lietuvoje ir užsienyje.
5. tarpininkauti tarp vietos valdžios institucijų ir filmų kūrėjų dėl tinkamų sąlygų sudarymo filmavimui;
6. skatinti investicijas filmų kūrimo sektoriui plėsti;
7. vykdyti kitą veiklą, reikalingą Įstaigos tikslams įgyvendinti.

Filmavimo etikos kodeksas

Tarptautinė kino ofisų asociacija – Association of Film Commissioners International (AFCI)
Membership Certificate
Film Commission Professional Certificate

VšĮ Vilniaus kino biuro įstatai atnaujinti 2018 metais:
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas
Vilniaus kino biuro įstatai

VšĮ Vilniaus kino biuro struktūra
2020 m. balandžio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.30-981/20 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro Stebėtojų tarybos sudarymo“ patvirtinta atnaujinta VšĮ Vilniaus kino biuro Stebėtojų taryba
Vilniaus kino biure dirba 1 asmuo – direktorius.
VšĮ Vilniaus kino biuro veiklos ataskaita 2020

Finansinių ataskaitų rinkiniai
2011 m. finansinės ataskaitos
2012 m. finansinės ataskaitos
2013 m. finansinės ataskaitos
2014 m. finansinės ataskaitos
2015 m. finansinės ataskaitos
2016 m. finansinės ataskaitos
2017 m. finansinės ataskaitos
2018 m. finansinės ataskaitos
2019 m. finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
2012 06 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2012 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2012 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2013 06 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2013 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2013 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2014 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2014 06 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2014 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2014 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo 2
2014 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2015 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2015 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo2
2015 06 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2015 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2015 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2016 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2016 06 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2016 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2016 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2017 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2017 06 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2017 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2017 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2018 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2018-06-30 biudžeto sąmatos vykdymo
2018-09-30 biudžeto sąmatos vykdymo
2018 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2019 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2019 06 28 biudžeto sąmatos vykdymo
2019 09 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2019 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2020 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo

Viešieji pirkimai
VšĮ Vilniaus kino biuro viešųjų pirkimų planas 2020 m.
Viešųjų pirkimų ataskaita už 2019 m.

Sutartys
Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų sutartis
Telekomunikacijų paslaugų sutartis

Informacija apie korupcijos prevenciją
Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

VšĮ Vilniaus kino biuro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Nuorodos
LR Kino įstatymas
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio, IX skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 17, 46 straipsniais įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas