Apie mus

Viešoji įstaiga „Vilniaus kino biuras“ įsteigta 2011 m. lapkričio 23 d.

Vilniaus kino biuro misija – populiarinti Vilniaus miestą kaip draugišką filmo kūrėjams miestą ir skatinti kino kūrimo sektoriaus plėtrą Vilniaus mieste.

Pagrindiniai Vilniaus kino biuro veiklos tikslai:
1. skatinti kino filmų gamybą Vilniuje;
2. skatinti investuoti į Lietuvos kino pramonę;
3. teikti informaciją apie filmavimo sąlygas ir kino rinkos dalyvius Vilniaus mieste;
4. viešinti informaciją apie Vilnių ir Įstaigą Lietuvoje ir užsienyje.
5. tarpininkauti tarp vietos valdžios institucijų ir filmų kūrėjų dėl tinkamų sąlygų sudarymo filmavimui;
6. skatinti investicijas filmų kūrimo sektoriui plėsti;
7. vykdyti kitą veiklą, reikalingą Įstaigos tikslams įgyvendinti.

Filmuojant mieste, stenkitės palaikyti gerus darbinius santykius su aplinkiniais gyventojais ir verslo bendruomene. Tokiu būdu ne tik jūsų darbas bus lengvesnis, bet jūs dar ir padėsite sklandaus bendradarbiavimo pagrindus ateityje toje vietovėje filmuosiantiems kino gamintojams. Kino kūrėjus, dirbančius Vilniaus mieste, kviečiame laikytis filmavimo etikos kodekso.

Įstaiga priklauso ir dalyvauja dviejų tarptautinių kino asociacijų veikloje – European Film Commissions Network EUFCN (Europos kino biurų tinklas) ir Association of Film Commissioners International AFCI (Tarptautinė kino centrų asociacija).
Išduoti sertifikatai:
Membership Certificate
Film Commission Professional Certificate

VšĮ Vilniaus kino biuro įstatai atnaujinti 2018 metais:
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas
Vilniaus kino biuro įstatai

VšĮ Vilniaus kino biuro struktūra
2020 m. balandžio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.30-981/20 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro Stebėtojų tarybos sudarymo“ patvirtinta atnaujinta VšĮ Vilniaus kino biuro Stebėtojų taryba
2021 m. kovo 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-522/21 patvirtinta Vilniaus kino biuro struktūra ir pareigybių sąrašas (3 etatai).
Vilniaus kino biure dirba 1 asmuo – direktorius.

VšĮ Vilniaus kino biuro veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus patvirtintas 2021 m. gegužės 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės įsakymu Nr. 30-1264/21.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
2021 m. I ketv. (2021-03-31)

Viešieji pirkimai
VšĮ Vilniaus kino biuro viešųjų pirkimų planas 2021 m.
Viešųjų pirkimų ataskaita už 2020 m.

Sutartys
Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų sutartis
Telekomunikacijų paslaugų sutartis

Informacija apie korupcijos prevenciją
Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

VšĮ Vilniaus kino biuro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Nuorodos
LR Kino įstatymas
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio, IX skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 17, 46 straipsniais įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas