Stebėtojų taryba

2020 m. balandžio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-981/20 patvirtinta VšĮ Vilniaus kino biuro Stebėtojų taryba:

Kipras Krasauskas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus padėjėjas
Veronika Jaruševičiūtė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
Kęstutis Drazdauskas – Nepriklausomų prodiuserių asociacijos valdybos pirmininkas
Uljana Kim – asociacijos „Autorinio kino aljansas“ steigėja
Gabija Siurbytė – Nepriklausomų prodiuserių asociacijos valdybos narė