Teisinė informacija

Viešoji įstaiga “Vilniaus kino biuras” įsteigta 2011 m. lapkričio 23 d.

Vilniaus kino biuro misija – populiarinti Vilniaus miestą kaip draugišką filmo kūrėjams miestą ir skatinti kino kūrimo sektoriaus plėtrą Vilniaus mieste.

Pagrindiniai Vilniaus kino biuro veiklos tikslai:
1. skatinti kino filmų gamybą Vilniuje;
2. skatinti investuoti į Lietuvos kino pramonę;
3. teikti informaciją apie filmavimo sąlygas ir kino rinkos dalyvius Vilniaus mieste;
4. viešinti informaciją apie Vilnių ir Įstaigą Lietuvoje ir užsienyje.
5. tarpininkauti tarp vietos valdžios institucijų ir filmų kūrėjų dėl tinkamų sąlygų sudarymo filmavimui;
6. skatinti investicijas filmų kūrimo sektoriui plėsti;
7. vykdyti kitą veiklą, reikalingą Įstaigos tikslams įgyvendinti.

Filmavimo etikos kodeksas

Tarptautinė kino ofisų asociacija – Association of Film Commissioners International (AFCI)
2016_Membership_Certificate
Film_Commission_Professional_Certificate_of_Completion

Dėl Vilniaus kino biuro įstatų

VšĮ Vilniaus kino biuro struktūra
2016 m. vasario 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-253 “Dėl viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro Stebėtojų tarybos sudarymo” patvirtinta VšĮ Vilniaus kino biuro Stebėtojų taryba (neteko galios).
2017 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-303 “Dėl administracijos direktoriaus 2016-02-09 įsakymo Nr. 30-253 “Dėl viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro Stebėtojų tarybos sudarymo” pakeitimo” pakeista VšĮ Vilniaus kino biuro Stebėtojų taryba (neteko galios).
2018 m. kovo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-992/18(2.1.1E-TD2) “Dėl viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro Stebėtojų tarybos sudarymo” patvirtinta VšĮ Vilniaus kino biuro Stebėtojų taryba.

Vilniaus kino biure dirba 1 asmuo – direktorius.
VšĮ Vilniaus kino biuro veiklos ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkiniai
2011 m. finansinės ataskaitos
2012 m. finansinės ataskaitos
2013 m. finansinės ataskaitos
2014 m. finansinės ataskaitos
2015 m. finansinės ataskaitos
2016 metų finansinės ataskaitos
2017 m. finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
2012 06 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2012 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2012 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2013 06 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2013 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2013 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2014 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2014 06 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2014 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2014 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo 2
2014 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2015 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2015 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo2
2015 06 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2015 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2015 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2016 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2016 06 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2016 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2016 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2017 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2017 06 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2017 09 30 biudžeto sąmatos vykdymo
2017 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2018 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2018-06-30 biudžeto sąmatos vykdymo
2018-09-30 biudžeto sąmatos vykdymo
2018 12 31 biudžeto sąmatos vykdymo
2019 03 31 biudžeto sąmatos vykdymo

Viešieji pirkimai
Viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro 2018 metų viešųjų pirkimų planas
2019 VP planas

Sutartys
Buhalterijos paslaugų sutartis
Telekomunikacijos paslaugų sutartis 2018

Nuorodos
LR Kino įstatymas
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio, IX skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 17, 46 straipsniais įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Jūratė Pazikaitė

Jūratė Pazikaitė

Direktorė

skype
+370 614 04696
Konstitucijos pr. 3-313, LT-09601, Vilnius