Crazy Wedding (Skazhene vesillya)

Crazy Wedding (Skazhene vesillya)

Year: 2018
Producers: Nadiya Korotushka, Yuriy Gorbunov, Iryna Kostyuk, Andriy Ryzvaniuk
Country: Ukraine
Director: Vladyslav Klimchuk
Production companies:

Stars: Nazar Zadneprovskiy, Jimmy Woha Woha, Polina Vasylyna