Paieška

PELNO MOKESČIO LENGVATA

Pelno mokesčio lengvata filmų gamybai Lietuvoje

Pagrindinis pelno mokesčio lengvatos tikslas – sudaryti palankias filmų gamybos sąlygas Lietuvoje šalies ir užsienio filmų gamintojams ir galimybę Lietuvos įmonėms, norinčioms neatlygintinai suteikti lėšų filmo gamybai, susimažinti pelno mokestį. Pasinaudoti mokestine lengvata gali Lietuvos filmo gamintojas, gaminantis nacionalinį, bendros gamybos bei užsakytą filmą ar jo dalį.

Filmo gamintojas bent 80 % filmo ar jo dalies tinkamų gamybos išlaidų turi patirti Lietuvoje.

Lietuvoje patirtos išlaidos turi būti ne mažesnės kaip 43 000 eurų.

Filmas turi atitikti kultūrinio turinio ir gamybos kriterijus.

Pelno mokesčio lengvatos procedūras administruoja Lietuvos kino centras.

Daugiau informacijos: