Paieška

Veiklos sritys 

Viešoji įstaiga Vilniaus kino biuras įsteigta 2011 m. lapkričio 23 d.

Vilniaus kino biuro misija – populiarinti Vilniaus miestą kaip draugišką filmo kūrėjams miestą ir skatinti kino kūrimo sektoriaus plėtrą Vilniaus mieste.

Pagrindiniai Vilniaus kino biuro veiklos tikslai:
1. skatinti kino filmų gamybą Vilniuje;
2. skatinti investuoti į Lietuvos kino pramonę;
3. teikti informaciją apie filmavimo sąlygas ir kino rinkos dalyvius Vilniaus mieste;
4. viešinti informaciją apie Vilnių ir Įstaigą Lietuvoje ir užsienyje.
5. tarpininkauti tarp vietos valdžios institucijų ir filmų kūrėjų dėl tinkamų sąlygų sudarymo filmavimui;
6. skatinti investicijas filmų kūrimo sektoriui plėsti;
7. vykdyti kitą veiklą, reikalingą Įstaigos tikslams įgyvendinti.

2022 metais Vilniaus kino biuras atliko Kino projektų ekonominės naudos įvertinimo Vilniaus miestui analizę, kurioje išskiriami tyrimo uždaviniai:
1. Įvertinti ekonominę naudą, kurią Vilniaus miestui suteikia kino projektų gamyba;
2. Apskaičiuoti kino industrijos Vilniuje dydį;
3. Identifikuoti kino industrijos Vilniuje silpnybes, stiprybes, grėsmes ir galimybes;
4. Pateikti rekomendacijas, kokiais būdais galima stiprinti kino industriją Vilniuje.

Kviečiame susipažinti su svarbiausiais tyrimo rezultatais.

Kino kūrėjus, dirbančius Vilniaus mieste, kviečiame laikytis filmavimo etikos kodekso. Filmuojant mieste, stenkitės palaikyti gerus darbinius santykius su aplinkiniais gyventojais ir verslo bendruomene. Tokiu būdu ne tik jūsų darbas bus lengvesnis, bet jūs dar ir padėsite sklandaus bendradarbiavimo pagrindus ateityje toje vietovėje filmuosiantiems kino gamintojams.

Vilniaus kino biuras dalyvauja dviejų tarptautinių kino asociacijų veikloje – European Film Commissions Network EUFCN (Europos kino biurų tinklas) ir Association of Film Commissioners International AFCI (Tarptautinė kino centrų asociacija).

Išduoti tarptautiniai sertifikatai:
Membership Certificate
Film Commission Professional Certificate

Administracinė informacija
VšĮ Vilniaus kino biuro įstatai atnaujinti 2018 metais:
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas
Vilniaus kino biuro įstatai

VšĮ Vilniaus kino biuro struktūra
2024 m. kovo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės Mero potvarkiu Nr. 955-369/24 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro Stebėtojų tarybos sudarymo“ patvirtinta atnaujinta VšĮ Vilniaus kino biuro Stebėtojų taryba.
2021 m. kovo 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-522/21 patvirtinta Vilniaus kino biuro struktūra ir pareigybių sąrašas (3 etatai: direktorius, komunikacijos vadovas ir projektų vadovas).
Vilniaus kino biure dirba 2 darbuotojai – direktorius ir viešųjų ryšių vadovas.

VšĮ Vilniaus kino biuro veiklos ataskaita, metinis 2023 m. Įstaigos planas ir finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus patvirtintas 2023 m. vasario 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės įsakymu Nr. 30-489/23.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2024 m. I ketv.
2023 m. I-IV ketv. (2023-12-31)

Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2024 m.
Viešųjų pirkimų ataskaita už 2023 m.

Vilniaus miesto savivaldybės Lūkesčių deklaracija VšĮ Vilniaus kino biuras

Informacija apie korupcijos prevenciją
Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
VšĮ Vilniaus kino biuro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymas
Svetainės slapukų politika
Svetainės privatumo politika
Privatumo pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą laisvai samdomiems kino kūrėjams
Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą naujienlaiškių siuntimo (tiesioginės rinkodaros) tikslu

Duomenų apsaugos pareigūnas – „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“ (MB), el. paštas – info@adaekspertai.lt.

Paslaugos
Vilniaus kino biuras vykdo leidimų filmuoti filmus Vilniaus mieste paslaugą. Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Sužinoti daugiau apie paslaugą ir pateikti prašymą dėl filmo filmavimo Vilniaus mieste galima ČIA.

Teisinė informacija
Vilniaus miesto savivaldybės Tvarkymo ir švaros taisyklės
LR Kino įstatymas
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio, IX skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 17, 46 straipsniais įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Vilniaus kino biuro logotipą rasite ČIA.