Paieška

Filmavimo etikos kodeksas

Filmų gamybos industrija

Stenkitės palaikyti gerus darbinius santykius su aplinkiniais gyventojais ir verslo bendruomene. Tokiu būdu ne tik jūsų darbas bus lengvesnis, bet jūs dar ir padėsite sklandaus bendradarbiavimo pagrindus ateityje toje vietovėje filmuosiantiems kino gamintojams. Prašome laikytis žemiau pateiktų Tarptautinės kino gamintojų asociacijos (adaptavo Šiaurės Karolinos Kino biuras) rekomendacijų:

Filmuojant gyvenvietėje ar verslo rajone, visi gyventojai ir tenykščiai verslininkai turi būti tinkamai informuoti apie atliekamus darbus (pvz. filmavimo transporto priemonių parkavimas, filmavimo bazės ir maitinimo vieta ir pan.). Pranešime apie filmavimo darbus turi būti nurodyta ši informacija:

 

  • Įmonės pavadinimas
  • Filmo projekto pavadinimas
  • Filmo žanras
  • Filmavimo darbų trukmė (laikas, data, dienų skaičius nuo paruošiamųjų darbų pradžios iki baigiamųjų darbų pabaigos)
  • Įmonės kontaktai (filmavimo aikštelių vadybininko ir/ar kt.)
  • Į filmavimo aikštelę ar į šalia gyvenvietės esančią teritoriją atvykstančios transporto priemonės į minėtą zoną turi įvažiuoti ne anksčiau nei nurodyta išduotame leidime, tvarkingai prisiparkuoti ir išjungiant transporto priemonės variklį kaip galima greičiau. Filmavimo grupės nariai filmavimo aikštelėje gali segėti atitinkamą pažymėjimą.

 

Kai prie filmo projekto dirbančiam asmeniui išduodamas jį identifikuojantis pažymėjimas, šis pažymėjimas turi būti segimas bet kuriuo metu esant filmavimo aikštelėje.

Neturint savivaldybės, policijos ar savininko leidimo, patraukti ar nutempti privačias transporto priemones yra griežtai draudžiama.

Neturint savivaldybės, policijos ar pravažiavimo savininko leidimo, draudžiama statyti filmavimams naudojamas transporto priemones minėtuose pravažiavimuose ar užblokuoti įvažiavimą į/išvažiavimą iš jų.

Aktorių ir filmavimo grupės maitinimo vieta turi būti griežtai tik toje teritorijoje, kuri nustatyta išduodame leidime ar numatyta filmavimo aikštelių nuomos sutartyje. Asmenys turi valgyti nustatytoje teritorijoje ir nustatytomis maitinimo pertraukų valandomis. Visos maisto atliekos turi būti tinkamai pašalintos iš teritorijos.

Pašalinti, pjauti ar kirsti augmeniją griežtai draudžiama išskyrus atvejus, kai atsakinga institucija ar savininkas tam išduoda leidimą.

Panaudotos servetėlės, lėkštės, buteliai ar puodukai ir kiti daiktai, kurie naudojami darbo dienos metu, turi būti išmesti tik į tam skirtas šiukšlių dėžes/talpyklas.

Bet kokie ženklai, kurie filmavimo tikslais buvo pašalinti ar nukelti, pasibaigus filmavimo darbams toje filmavimo aikštelėje, turi būti grąžinti ar pašalinti išskyrus atvejus, kai filmavimo aikštelės nuomos sutartyje numatyta kitaip. Taip pat nepamirškite nuimti į filmavimo aikštelę nukreipiančių ženklų.

Visi filmavimo grupės nariai ir aktoriai turi stengtis laikytis nustatytų triukšmo normų.

Filmavimo grupės nariai turi tinkamai rengtis neperžengdami padorumo ribų.

Ant transporto priemonių negali būti jokių ženklų ar plakatų, kurie prieštarauja bendram supratimui ir etikos normoms (t.y. pornografinio pobūdžio nuotraukos ir pan.).

Draudžiama įeiti į kitiems gyventojams ar verslininkams priklausančią teritoriją. Laikykitės teritorinių ribų, kurios nustatytos leidime ar filmavimo aikštelės nuomos sutartyje.

Aktoriams ir grupės nariams draudžiama į filmavimo teritoriją vestis svečius ar naminius gyvūnus nebent kino gamybos įmonė tokį leidimą yra išdavusi.

Filmavimo aikštelė turi būti sutvarkyta: maisto, dekoracijų statybų atliekos bei asmeninės šiukšlės turi būti tinkamai pašalintos.

Rūkyti leidžiama tik tam skirtose vietose, visuomet užgesinkite cigaretes ir meskite nuorūkas į specialiai tam skirtas vietas.

Aktoriai ir filmavimo grupės nariai turi vengti viešai, kur gali girdėti pašaliniai žmonės, vartoti keiksmažodžius ir nepadorią kalbą.

Kino gamybos įmonė visuomet privalo laikytis išduoto leidimo nuostatų.