Paieška

naujienos

Prašymai filmuoti filmus, jeigu trikdomas transporto priemonių eismas, pateikiami ne vėliau kaip 6 darbo dienos iki filmavimo darbų pradžios.

1. Prašymai filmuoti filmus, jeigu trikdomas transporto priemonių eismas, pateikiami ne vėliau kaip 6 darbo dienos iki filmavimo darbų pradžios.
2. Filmavimų komisijos posėdžiai vyksta kiekvieną antradienį nuo 14 val. „Microsoft Teams“ platformoje. Dokumentai komisijai pateikiami iki penktadienio 10 val. Priimami tik teisingai ir tiksliai pateikti prašymai filmuoti filmą su visais priedais ir schemomis viename el. laiške adresu film@vilnius.lt. Reikalavimų neatitinkantys prašymai nederinami. Galima filmavimo darbų pradžia – nuo ateinančio pirmadienio.

3. Reklamų filmavimams taikoma vietinė rinkliava, kuri skaičiuojama dvigubai, jei prašymas pateikiamas likus mažiau nei 6 darbo dienos iki reklamos filmavimo pradžios. Prašymai leisti filmuoti reklamas siunčiami el. paštu savivaldybe@vilnius.lt kopiją siunčiant el. paštu film@vilnius.lt. Reikalavimų neatitinkantys prašymai nederinami.

4. Pranešimai apie filmavimą, kai filmuojant netrikdomas transporto priemonių eismas, netrikdoma asmenų ramybė, poilsis ar darbas, pateikiami ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki filmavimo. Reikalavimų neatitinkantys pranešimai nederinami.

5. Eismo pakeitimų ir automobilių stovėjimo vietų rezervavimo schemos turi būti parengtos atestuotų specialistų, atitikti Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Įrengiami kelio ženklai taip pat privalo atitikti teisės aktų reikalavimus (ne savadarbiai).

6. Visuomenė (gyventojai ir verslo subjektai) apie bet kokius eismo pakeitimus ir (ar) automobilių stovėjimo vietų rezervavimą privalo būti informuota ne vėliau kaip 5 dienos iki filmavimo darbų pradžios (spaudos pranešimai, informacinių stendų, išankstinių kelio ženklų pastatymas, bendrijų ir pastatų administratorių informavimas ir kt.).

7. Viso filmavimo metu privaloma turėti leidimą filmuoti. Transporto priemones statant draudžiamosiose zonose ir (ar) automobilių stovėjimo vietose bei gyventojų kiemuose leidimus reikia palikti transporto priemonėse aiškiai matomose vietose (pvz., už automobilių stiklų).

8. Rekomendacijos dėl filmavimo darbų vykdymo:
• Prašymus dėl sudėtingų scenų filmavimų pateikti likus 2–3 sav. iki filmavimo darbų pradžios; prašymus dėl itin sudėtingų scenų filmavimų – likus 1–1,5 mėn. iki filmavimo darbų pradžios.
• Filmuojant dronu, privaloma turėti licenciją ir filmavimus dronu suderinti su viešąja įstaiga Transporto kompetencijų agentūra.
• Užtikrinti, kad eismo pakeitimai būtų vykdomi tik leidime nustatytu laiku ir pagal suderintas eismo pakeitimų schemas. Savavališkai nevykdyti filmavimo darbų ir eismo pakeitimų.
• Bet kokie ženklai, kurie filmavimo tikslais buvo pašalinti, uždengti ar papildomai įrengti, pasibaigus filmavimo darbams, turi būti grąžinti ar pašalinti. Taip pat turi būti pašalinti informaciniai stendai ir į filmavimo aikštelę nukreipiantys ženklai.
• Planuojant filmavimo darbus, įvertinti mieste vykstančių filmavimo darbų intensyvumą ir bendradarbiauti su kitomis filmavimo komandomis, siekiant išvengti filmavimo darbų dubliavimosi toje pačioje vietoje.

DALINTIS
susiję straipsniai